ประกาศรายชื่อผู้โชคดี นิตยสาร Attitude เดือน เม.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากนิตยสาร Attitude ในหน้าสมาชิก Subscribe To Attitude Get Special Offer

ห้อง Deluxe Ocean View 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า  จำนวน 2 รางวัล

1. คุณภูมิภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

2. คุณธนากร เหลี่ยมพิทักษ์

 

* ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานนิตยสาร Attitude

** การสำรองห้องพักอย่างน้อย 14 วัน และสอบถามเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการก่อนที่ www.facebook.com/chamshouse